Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Varkaus
 
Kirkonkylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kangaslammin puukirkko paloi 1972 ja kirkonkylä menetti näin perinteisen maamerkkinsä. Kirkonkylä on kuitenkin säilyttänyt muutoin monia vanhoja julkisia rakennuksiaan sekä joitakin perinteisiä asuinrakennuksia.
-Manttaalisäätiön talo on rakennettu suojeluskunnan ja Lotta Svärd-yhdistyksen yhteiseksi taloksi 1925 (O.Kallio). Torneineen se hallitsee kirkonkylän maisemaa.
-Kangaslammin museo toimii vanhassa pitäjäntuvassa.
-Kangaslammin vanha kansakoulu on vuodelta 1883 ja siten seudun vanhimpia lajissaan.
-Lumpeelan tiivis rakennusryhmä on 1800-luvulta.
-Kivenlahden perinteistä rakennusryhmää ympäröi puisto.
-Niemelän pappila on rakennettu Heposelän rannalle 1870. Pihapiirissä on vanha aittarivi.