Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tornio
 
Tornion rautatieasema ympäristöineen
 
Kuvaus:

Tornion rautatieasema on rakennettu1928. Tiiliseen asemarakennukseen liittyy vanhempi, 1903 rakennettu puinen asuinrakennus sekä varastorakennuksia. Radan itäpuolella on puistomainen asuntoalue.