Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tornio
 
Röytän ent. merivartioasema ympäristöineen
 
Kuvaus:

Röytän niemen uloimmassa kärjessä sijaitsevan Röytän entisen merivartioaseman rakennus on vuosisadan vaihteesta. Sen ympäristössä on säilynyt useita vanhoja puurakennuksia.