Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tornio
 
Vojakkalan kylä ja Tornionjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Tornionjoen varrella sijaitsevassa Vojakkalan kylässä on säilynyt perinteistä rakennuskantaa Yli- ja Ala-Vojakkalan kyläteiden varsilla sekä Oravaisensaaressa. Vanhimmat alueen rakennuksista ovat 1700-luvulta mutta valtaosa rakennuksista on sotien jälkeiseltä jälleenrakennusajalta.
-Puoskarin edustava päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta.
-Oukkalan entisen kestikievaritalon päärakennus on vuodelta 1811.
-Jokirannassa on Hirvaksen pihapiiri 1900-luvun alusta.
-Iston tilan puinen päärakennus on 1800-luvun lopulta. Se on ollut taidemaalari Eetu Iston kotitalo.
-Oravaisensaaressa on vanhaa rakennuskantaa mm. Sillankorvan, Alatalon ja Vaaran tiloilla. Tien varressa on hallitsevalla paikalla entinen Oravaisensaaren kansakoulu, joka on rakennettu 1800-luvulla alkuaan asuinrakennukseksi.