Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Tornio
 
Kukkolankosken kalakenttä
 
Kuvaus:

Tornionjoen varrella sijaitseva Kukkolankosken kalakenttä on perinteinen siian ja lohen kalastuspaikka, jossa on säilynyt alkuperäisellä paikallaan rivi vanhoja, hirsisiä aittoja. Niiden jatkeeksi on siirretty aittoja myös muualta, mm. Karungin kylän vanha viljamakasiini. Aittarivin ja jokirannan välissä on alueen vanhin rakennus, edelleen käytössä oleva kalansavustamo l. koskikota. Alueen pohjoislaidalla on kalapuoji ja Halosen talon rakennukset. Aittarivistön eteläpuolella on vanha myllypirtti, nykyinen kahvila.