Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Utsjoki
 
Välimaan rakennusryhmä
 
Kuvaus:

Tenojoen etelärannalla, Utsjoki-Nuorgam tien varrella sijaitseva Välimaan rakennusryhmä on säilynyt perinteisessä asussaan ja antaa aidon kuvan Tenon kalastajalappalaisen asuinkentästä. Harmaaseen, pienimuotoiseen rakennusryhmään kuuluvat asuinrakennus, turvenavetta, hirsinavetta, vaja, liha-aitta, kala-aitta, kalastus- ja metsäsytystarvikeaitta, käymälä, lava sekä aidattu vinttikaivo. Suurin osa rakennuksista on hirisisä ja niitä kattaa turve- tai lautakatto. Rakennukset ovat vanhimmilta osin 1800-luuvn loppupuolelta.