Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Utsjoki
 
Talvadaksen kylä
 
Kuvaus:

Talvadas, entinen talvikylä, koostuu ryhmästä eri-ikäisiä rakennuksia, jotka sijaitsevat Tenojoen ranta-aukealla. Vanhimpia rakennuksia on Kirsti Rasmuksen tilan pihapiirissä sekä N.A.Pieskin ja Katekeetan pihapiireissä.