Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Utsjoki
 
Nivajoki - Alajalve -tie
 
Kuvaus:

Nivajoen ja Alajalven välinen yksityistie sijaitsee Tenojoen Alakönkäällä. Vanha koskenkiertotie liitettiin 1928 yleiseen tieverkkoon. Sorapäällysteisen museotieosuuden pituus on vajaa viisi kilometriä.