Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ylitornio
 
Tornionjokivarren kulttuurimaisema, Kainuunkylä - Armassaari - Nuotioranta
 
Kuvaus:

Tornionjokivarren kulttuurimaisema on säilyttänyt runsaasti perinteistä rakennuskantaansa välillä Kainuunkylä-Armassaari-Nuotioranta. Tilakeskukset sijaitsevat jokirannan ja maantien välissä. Vanhimmat asuin- ja ulkorakennukset ovat 1700-luvulta useimpien asuinrakennusten periytyessä kuitenkin 1800-luvulta.