Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ylitornio
 
Raanujärven kylä
 
Kuvaus:

Raanujärven vanha kyläkeskus sijaitsee samannimisen järven etelärannalta pistävällä niemellä. Rakennukset ovat ryhmittyneet kylätien varteen ja muodostavat yhdessä järvenrantapeltojen kanssa tasapainoisen kokonaisuuden. Perinteistä rakennusknataa on mm. Vuolon, Vanhatalon ja Takalan tiloilla.