Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Karjalohja
 
Karjalohjan kirkonkylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Karjalohjan kirkonkylän asutus sijaitsee nauhamaisena muodostelmana kapealla Pukkilanharjulla. Harjun itä- ja kaakkoispuolella laskeutuvat kylän pellot kauniisti Lohjanjärveen. Kylän keskellä kohoavat 1860 rakennetun (J.Wik) ja 1970 palaneen kivikirkon rauniomuurit. Kirkonkylän vanhoista tiloista mainittavia ovat Pukkila, Hakonen, Kourjoki ja Pappila. Kirkonkylän vanha koulu on 1870-luvulta, seurantalo vuodelta 1911 ja rukoushuone vuodelta 1914.