Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Karjalohja
 
Nummijärven kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Nummijärven kylä edustaa poikkeuksellisen yhtenäistä 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun talonpoikaista rakennuskulttuuria. Erityisesti Heikkilän, Eskolan, Seppälän ja Heinon rakennusryhmät ovat hyvin säilyneitä. Kumpuilevat pellot ympäröivät asutusta.