Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Karjalohja
 
Kärkelän ruukinalue ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kärkelän 1765-1883 toimineen kupariruukin tuotantorakennuksista on säilynyt vain hirsinen paja 1800-luvun alkupuolelta. Ruukinkartanon päärakennus on vanhimmilta osin vuodelta 1786 (lis.1845 ja 1854). Alueella on toistakymmentä työväenasuntoa, joista vanhimmat 1700-luvulta. Pääosa rakennuksista sijaitsee edustavasti lehtevien ruukinkujien varsilla. Kärkelänkoskessa sijaitseva pieni vesivoimalaitos on 1900-luvun alusta. Jokivarren maisemaa hallitsevat karut kuona- l. slagikasat. Pohjoisin osa ruukinalueesta kuuluu Kiskon kuntaan. Ruukinalueen lounaispuolella levittäytyy laaja, maisemallisesti arvokas peltoaukea.