Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Karkkila
 
Sudetin pientaloalue
 
Kuvaus:

Sudetin pientaloalue on kaavoitettu 1930-luvun lopulla Högforsin tehtaiden työväestölle. Ensimmäiset tyyppitalot nousivat laaksoon 1939-40. Alue on uudisrakentamisesta huolimatta säilyttänyt pääosin alkuperäisen mittakaavansa.