Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lohja
 
Lohjan keskiaikainen kivikirkko ympäristöineen
 
Kuvaus:

Lohjan muutoin voimakkaasti uusiutuneessa keskuksessa on säilynyt arvokas kokonaisuus vanhan kirkon ympäristössä. Lohjan keskiaikainen, Pyhälle Laurille omistettu kivikirkko on valmistunut1480-luvulla sakariston periytyessä jo 1300-luvulta. Se on keskiaikaisisita kivikirkoistamme kolmanneksi suurin. Kolmilaivaisen kirkkosalin keskilaiva on holvattu tähtiholvein, sivulaivoissa on ristiholvit. Poikkeuksellisen edustava kalkkimaalauskoristelu on vuosilta 1514-22. Kellotapulin kivinen alaosa on keskiajalta ja puinen yläosa 1740-luvulta. Kirkkomaalla on kaksi hautakappelia 1820-luvulta.
-Lohjan kirkkoherranpappila on rakennettu ikimuistoiselle pappilapaikalle 1860 (A.Boman). Miespihaa rajaavat lisäksi 1780 rakennettu pitäjänapulaisen tupa aittoineen ja toinen asuinrakennus 1800-luvun alkupuolelta. Pappilan puisto ja puutarha periytyvät 1700-luvulta. Pappila on nyt Lohjan Museon käytössä. Alueelle siirrettiin 1971 Lohjan vanha, 1769 rakennettu pedagogiorakennus. Pappilan peltoalueella on huomattava maisemallinen merkitys.
-Kirkon lähellä sijaitseva Luoman talo on vuodelta 1932 (O. Kallio). Funktionalistinen rakennus on Lohjan kaupunkikuvan kannalta merkittävä ja säilynyt alkuperäisessä asussaan varsin hyvin.
-Kirkon lähistöllä on myös seurakuntatalo, joka valmistui 1950 (A.Ervi).