Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lohja
 
Ojamon vanha kaivosalue, kartano ja puisto
 
Kuvaus:

Ojamosta on louhittu rautamalmia jo 1500-luvulla ja se on siten maamme vanhin lajissaan. Kaivoksen lähellä on slagitiilinen rakennus 1840-luvulta. Kartanon puinen päärakennus on 1850-luvulta. Rikas puuleikkauskoristelu liittää sen venäläiseen arkkitehtuuritraditioon. Kartanokonaisuuteen kuuluu puinen renkitupa 1800-luvun alkupuolelta. Rakennuksia ympäröi vanha puisto.