Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lohja
 
Hiiden kartano ja puisto
 
Kuvaus:

Hiiden vanhan ratsutilan rakennusryhmä sijaitsee maisemallisesti vaikuttavalla paikalla Hormajärven rannalla. Kaksikerroksinen puinen päärakennus on 1700-luvun loppupuolelta ulkoasun ollessa myöhäisempää perua. Väentupa- ja leivintuparakennukset ovat uusitut. Päärakennuksen kaakkoispuolella on terassoitu puutarha 1700-luvulta. Hormajärven puoleisella harjulla on hoidettu luonnonpuisto.