Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lohja
 
Vohloisten kartano ja malmikaivannot
 
Kuvaus:

Vohloisten kartanon rakennusryhmä sijaitsee edustavasti Lohjanjärven rannalla. Kartanon mailla on kaksi malmikaivantoa, joista on nostettu rautamalmia 1600-luvun alkupuolelta 1830-luvulle. Puisen päärakennuksen mansardikattoinen runko-osa on 1700-luvun lopulta.