Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lohja
 
Iso-Teutarin kartanoympäristö
 
Kuvaus:

Iso-Teutarin kartano sijaitsee näyttävästi Lohja-Inkoo tien varrella. Kartanoalueella on säilynyt koivukujana pieni osuus keskiaikaisperäistä Raaseporin linnatietä. Kartanon vanhempi, puinen kaksikerroksinen päärakennus on 1700-luvun loppupuolelta. Nykyiseen asuunsa se laajennettiin 1830-luvulla. Uudempi päärakennus on vuodelta 1845, laajennus 1896. Kartanokonaisuuteen kuuluvat lisäksi väentupa, kaksi kivinavettaa ja kivinen viljamaksiini. Iso-Teutarin rehevä puisto on peräisin 1700-luvulta. Kartanon pellot ovat viljelyksessä.