Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nummi-Pusula
 
Nummen kirkonkylä
 
Kuvaus:

Nummen kirkonkylä sijaitsee kahdella kylämäellä loivasti kumpuilevan viljelysmaiseman reunassa. Nummen kivikirkko rakennettiin 1822 ( YIV,1807). Tasavartiseen ristikirkkoon liittyy harmaakivinen torni, jonka lyhtyosa on puuta. Kirkkoa ympäröi laaja hautausmaa. Vanhempi hautausmaa on vanhan kirkonpaikan kohdalla. Sen vieressä ovat kaksi pitäjänmakasiinia vuosilta 1754 ja 1850. Myös Ylhäisten ratsutila liittyy tähän samaan kokonaisuuteen. Sen edustava, kaksikerroksinen päärakennus on vuodelta 1772. Kirkon vieressä on entinen pitäjäntupa vuodelta 1847. Kirkonkylän rakennuskantaan kuuluvat myös entinen apteekki ja kunnanlääkärin talo sekä nimismiehentalo. Maisemallisesti Nummen kirkonkylä liittyy Oinolan kylään ja peltoaukeaan.