Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nummi-Pusula
 
Nummenjoki - Pusulanjoki viljelymaisema (Hyvelänjärven kulttuurimaisema)
 
Kuvaus:

Nummen kirkonkylän ja Valkerpyynjärven välille, Nummenjoen ja Pusulanjoen yhtymäkohtaan jää poikkeuksellisen laaja viljelymaisema. Alueen maat kuuluvat Oinolan, Varttilan, Jättölän, Jakovan, HYvelän, Mettulan ja Huhdin kyliin. Valtatie 1 kulkee maisema-alueen eteläosassa.
-Oinolan kylämäki on Nummenjoen eteläpuolella. Kylän viisi kantatilaa muodostavat kokonaisuuden. Kylämäen laella länsirinteellä on säilynyt vanhaa mäkitupa- ja palsta-asutusta. Valtatien varressa on monipuolinen koulukeskus, jossa vanhinta kerrostumaa edustaa entinen kansakoulu vuodelta 1872 ja sen lisärakennus vuodelta 1888. Uudempi, tiilinen koulu on vuodelta 1952 (T.Salervo).
-Jättölän kylässä on vanha kappalaisen puustelli Bergkulla, jonka puinen päärakennus on rungoltaan ilmeisesti 1700-luvulta ulkoasun ollessa viime vuosisadan jälkipuolelta. Kylän vanha kansakoulu on vuodelta 1909.