Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nummi-Pusula
 
Retlahden-Vörlön kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Retlahden ja Vörlön kylien maat ovat osa Lohjanjärveen koillisesta virtaavien jokien, purojen sekä järvien varsille muodostunutta maisemakokonaisuutta. Vörlön harjanteet rajaavat kylien väliset alavat pellot yhtenäiseksi kulttuurimaisemaksi.
-Retlahden kylässä asutus on sijoittunut vanhan tien varteen. Sekä Juvan että Takarin puiset päärakennukset ovat vuodelta 1887.
-Vörlön vanhaa kyläkeskusta on osin turmellut uusi tienlinjaus. Kylämäellä sijaitsevista taloista Anttilan päärakennus on 1880-luvulta. Kyläkeskuksen pohjoispuolella on Vörlön entinen meijeri vuodelta 1929.