Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nummi-Pusula
 
Myllymäen torpan rakennusryhmä
 
Kuvaus:

Myllymäen torpan pienimuotoinen rakennusryhmä muodostuu 15 vanhasta puurakennuksesta, joista pääosa on 1800-luvun loppupuoleta. Vanhimmat rakennukset ovat entinen savutupa, riihi ja vilja-aitta. Vain päärakennus on vuorattu muiden ollessa hirsipintaisia. Kaikkia rakennukset ovat maalaamattomia. Rakennusryhmä on museoviraston kiinteä puurakentamisen ja -konservoinnin tutkimuskohde.