Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nummi-Pusula
 
Pusulanjärven kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Pusulanjärveä ja Pusulanjokea ympäröivät pohjoisessa, lännessä ja lounaassa laajat, loivasti kumpuilevat savikkomaat. Viljava seutu on yksi Nummi-Pusulan vanhimmista asutusalueista. Alue on Länsi-Uudenmaan suurimpia avoimia maisematiloja.
-Pusulanjärven etelärannalla sijaitsevan Seppälän kylän talot, Olli, Hirvi, Pieti ja Sirkka sijaitsevat nauhamaisesti kylätien varrella. Muista rakennuksista erillään sijaitsee Laurin tilan rakennusryhmä, jossa päärakennus on 1880-luvulta.
-Maikkalan kylän rakennukset sijaitsevat perinteisellä kyläpaikalla Pusulanjoen itärannalla.
-Pusulanjärven länsirannalla sijaitseva Hyönölän kylämäki edustaa Pusulan vanhinta kyläasutusta. Alkuperäisessä kyläkeskuksessa muodostavat Kyöpelin, Ali-Koikan, Lintilän ja Uusi-Sepän tilat kokonaisuuden vaikka rakennuksia onkin uusittu. Kylämäen vanhalla puustolla on merkittävä osuus maisemassa.