Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sammatti
 
Sammatin kirkonkylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Sammatin puinen, lounaissuomalaista tyyppiä oleva pitkäkirkko rakennettiin 1754-55 (M.Jöransson). Erillinen kellotapuli on vuodelta 1763 (E.Stenström). Kirkkoa ympäröi vanha hautausmaa, jossa sijaitsee mm. Elias Lönnrotin muistomerkki vuodelta 1886 (G.Nyström). Kirkon kupeessa sijaitseva pitäjänmakasiini on vuodelta 1804. Kirkkomaisemaan liittyvät myös pappila ja Sammatin vanha kansakoulu vuodelta 1868, joka on nyt kirjastona. Kirkonkylän asutus sijaitsee nauhamaisesti vanhan maantien varrella. Sammatin kunnantalo on vuodelta 1908. Kirkonkylän kulttuurimaisemaan liittyvät myös Vanhatalon ja Uusitalon talouskeskukset, joiden rakennuskanta on osin1700-luvun jälkipuoliskolta. Rakennuksia ympäröivällä peltomaisemalla on huomattava merkitys.