Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kangasniemi
 
Kangas ja Hautamäki, Rekola
 
Kuvaus:

Vanhan maantien varrella sijaitsevat Kangas ja Hautamäki muodostavat tyypillisen savolaisen asumusmaiseman rakennuksineen ja peltoineen. Kankaan päärakennus on vuodelta 1841 ja aittarivi vuodelta 1811. Hautamäen päärakennus periytyy vuodelta 1827. Pihapiiriä reunustavat lisäksi kivinavetta ja kolmiosainen aittarivi.