Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hanko
 
Hangon keskustan puutalokorttelit ja Itäsataman varastot
 
Kuvaus:

Hangon kaupunki perustettiin 1874, miltä vuodelta on myös sen ensimmäinen asemakaava. Lopullisen asemakaavansa uusi kaupunki sai 1878 (A.Boman, G.von Alftan). Kaupungin keskukseksi muodostui Itäsatamaan johtava leveä puistokatu, Bulevardi. Katu on säilyttänyt asemansa ja suurimman osan vanhaa rakennuskantaansa.
-Bulevardi 7; Entinen asuin- ja liikerakennus vuosilta 1883 ja 1890. Julkisivut on vuorattu mineriittilevyin.
-Bulevardi 9; Asuinrakennus 1870-luvulta (P.S.Degenaer), tiiliosa on myöhäisempi.
-Bulevardi 11; Hirsinen, rapattu konttori- ja asuinrakennus.
-Bulevardi 13; Rikasmuotoinen asuin- ja liikerakennus vuodelta 1897.
-Bulevardi 17; Osin hirsinen, osin tiilinen kaupunkitalo 1880-luvulta.
-Bulevardi 19; Hangon postitalon rakennus on siirretty Karjaalta ja muutettu postiksi 1874 (P.S.Degenaer).
-Bulevardi 6; Hangon kaupungintalo on vuodelta 1951 (B.Liljequist).
-Bulevardi 10; Aumakattoinen hirsirakennus vuodelta 1887.
-Bulevardi 14; Asuin- ja liikerakennus 1870- ja 1880-luvuilta.
-Bulevardi 16; Asuin- ja liikerakennus vuodelta 1899.
-Bulevardi 18; Asuin- ja liikerakennus vuosilta 1879-81.
-Bulevardi 20; Ns. Lignellin kolmikerroksinen kivitalo on rakennettu 1897 (L.Sonck). Vaurioiduttuaan sodassa 1941 se korjattiin nykyiseen muotoonsa.
-Hangon kirkko on rakennettu 1891-92 (J.Ahrenberg). Alkuaan peittämättömästä punatiilestä muurattu kirkko on muodoltaan päätytornillinen pitkäkirkko. Kirkko korjattiin vuokra-ajan vaurioistaan 1953 (B.Liljequist), jolloin sen ulkoasua yksinkertaistettiin ja julkisivut rapattiin.
-Kirkon lähellä sijaitseva vesitorni on vuodelta 1953 (B.Liljequist, F.Nikander).
-Hangon Itäsatama on perustettu 1870-luvulla. Satamakadun ja Makasiinikadun varrella sijaitsevat makasiinit ovat 1880- ja 1890-luvuilta. Granstedtin puistossa sijaitseva Linnoitusmuseon kivirakennus on rakennettu vuoden 1809 jälkeen vanhan, Hangon linnoitusjärjestelmään kuuluneen kasarmin kivijalalle. Sataman länsirannalla ovat Oy Granit Ab:n kivihiomo- ja konttorirakennukset, jotka ovat vanhimmilta osin vuodelta 1896 (Grahn, Hedman & Wasastjerna). Sataman koillisrannalla on Hangö Segelföreningenin paviljonki vuodelta 1938 (B.Liljequist). Itäsataman miljööseen liittyvät lisäksi puutalokorttelit 108 ja 109 Rantakadun ja Korkeavuorenkadun välissä. Niiden rakennuskanta on pääosin vuosilta 1874-75 ja 1887-92.