Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hanko
 
Hangon linnoitus
 
Kuvaus:

Hankoniemen linnoittaminen on saanut alkunsa jo 1600-luvun lopulla. Varsinaiset kenttälinnoitukset rakennettiin kuitenkin vasta 1789 ja 1793-99. Kahdelle saarelle rakennettiin bastionijärjestelmään perustuneet linnoitukset. Näitä ruotsalaisten linnoitustöitä jatkettiin venäläisten toimesta 1808-09 ja 1850-luvulla. Itämaisen sodan aikana Venäjän sodanjohto räjäytti kuitenkin saarten linnoituslaitteet, minkä jälkeen ne ovat olleet raunioina.