Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hanko
 
Länsisatama
 
Kuvaus:

Hangon Länsisatama on maamme vanhin talvisatama. Se rakennettiin 1870-luvulla useassa vaiheessa samassa yhteydessä Hyvinkäältä Hangon satamaan johtavan rautatien kanssa.
-Ratapihan lounaispuolella oleva aallonmurtaja on vanhimmilta osin vuodelta 1873. Laiturirakenteen suojaksi rakennettiin 1903-08 lohkokivimuuri.
-Sataman itäpäässä oleva tulli- ja pakkahuone on vanhimmilta osin 1890-luvulta. Sitä on laajennettu myöhemmin useaan eri otteeseen.
-Sataman lounaiskärjessä on varhaista teräsbetonirakentamista edustava voimakasiini, joka rakennettiin 1907-08 (G.Nyström). Sen julkisivut ovat verhotut graniittikvaadereilla. Rakennus vaurioitui 1914, mutta rakennettiin uudestaan 1918-23.