Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hanko
 
Hanko Pohjoisen teollisuusalue
 
Kuvaus:

Hanko Pohjoiseen kasvoi huomattava teollisuusalue 1880-luvulta alkaen. Alue on säilyttänyt teollisen luonteensa meidän päiviimme vaikkakin useimmat sen perinteisistä toiminnoista ovat lakanneet. Maineikkain sen yrityksistä lienee Hangon Keksi, alkuperäiseltä nimeltään Suomalais-englantilainen Biscuittehdas Oy, jonka tehdasrakennukset ovat vanhimmilta osin vuodelta 1916 (V.& I.Thomé).Päärakennusta on jatkettu 1936. Alueella on myös muita keksitehtaan aikaisia rakennuksia. Toinen merkittävä yritys on ollut 1934 perustettu Hangon lasitehdas, jonka tehdasrakennus on samalta ajalta.