Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hanko
 
Hauensuoli
 
Kuvaus:

Hangon kaupungin edustalla olevan Hauensuolen kalliopiirrokset ovat laajuudessaan ainutlaatuinen ilmiö maamme merireiteillä. Tällä historiallisella ankkuripaikalla on kaikkiaan nelisensataa erilaista kalliopiirrosta, vanhimmat 1400-luvulta, useimmat 1500- ja 1600-luvuilta. Hauensuolen piirrokset on mainittu ja kuvattu ensi kerran Olaus Magnuksen Carta Marina-teoksessa 1539.