Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hanko
 
Tvärminnen kylä
 
Kuvaus:

Tvärminne on vanha kalastaja- ja luotsikylä, joka muuttui 1900-luvun alussa tiilitehtaan myötä teollisuusyhteisöksi. Vuosisadan vaihteessa kylä oli huomattava kesäasutuskeskus monien huomattavien taiteilijoiden viettäessä täällä kesiään. Huviloista on säilynyt ns. Hultmanin huvila. Tiilitehtaan ympäristössä on säilynyt joukko työläisten ja virkailijoiden asuinrakennuksia. Useimmat ovat muurattuja tehtaan kalkkihiekkatiilestä. Jo ennen tehdasta rakennettu Tvärminnen koulu on vuodelta 1903 (H.Åberg).