Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hanko
 
Oy Forcit Ab:n tehtaat
 
Kuvaus:

Hankoniemen pohjoisrannalla sijaitsevat Oy Forcit Ab:n räjähdysainetehtaat muodostavat teollisuushistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Tehdas perustettiin Finska Forcit-Dynamit Ab -nimisenä 1893. Nykyinen rakennuskanta on pääosin 1920- ja 1930-luvuilta. Tehdasympäristöä hallitsee korkea konttorirakennuksen torni. Usiemmat rakennuksista on muurattu Tvärminnen kalkkihiekkatiilestä. Virkamiesten ja työntekijöiden asunnot ovat tehtaalta länteen johtavan tien varressa. Björknäsin kärjessä on alueen vanhin rakennus, 1890-luvulla valmistunut huvila. Furunäsissä on toinen vanha huvila vuodelta 1902.