Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hanko
 
Hankoniemen linnoitusvyöhyke, Täktom-Lappohja
 
Kuvaus:

Moskovan rauhassa 13.3.1940 Suomi sitoutui vuokraamaan Hankoniemen sitä ympäröivine merialueineen Neuvostoliitolle tukikohdaksi. Neuvostoliitto varusti laajat alueet Russaröstä Bromarviin. Täktomiin rakennettiin tykkirata ja lentokenttä. Hankoniemen poikki rakennettiin neljä kenttälinnoitettua puolustusvyöhykettä. Parhaiten ovat säilyneet Lappohjan alueen linnoituslaitteet, joita on osin kunnostettu alkuperäiseen asuunsa.