Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Inkoo
 
Västankvarnin kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Västankvarnin maatalousoppilaitoksen ympärillä on edustavaa viljelymaisemaa. Västankvarnin kansanopisto ja maatalousoppilaitos perustettiin 1890-luvulla. Oppilaitosrakennukset sijaitsevat harjun laella kulkevan tien varrella. Vanhin koulurakennus on vuodelta 1895 (K.Hård af Segerstad) ja maamieskoulun rakennus vuodelta 1911. Alkuperäisessä asussaan on säilynyt mm. rehtorin asuinrakennus. Västankvarnin vanha kansakoulurakennus on vuodelta 1911 uudemman ollessa vuodelta 1955.