Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Inkoo
 
Österkullabäckenin viljelymaisema
 
Kuvaus:

Inkoon kirkonkylän itäpuolella, Suuren Rantatien vanhan linjan varrella on laaja Dalin, Österkullan, Sonasundin ja Innanbäckin kylien viljelymaisema. Asutus on Österkullan vanhaa kylämäkeä lukuunottamatta sijoittunut maisema-aluetta reunustaville kallioharjanteille. Yksittäisistä rakennuksista mainittakoon Sonasundin sotilasvirkatalon vanha rakennusryhmä, jossa asuinrakennus ja luhti periytyvät 1700-luvun lopulta. Myös Österkullan Östergård on vanha puustelli, jonak päärakennus ja luhti ovat 1740-luvulta. Saman kylän Västergårdin puinen päärakennus on vuodelta 1825 ja toinen asuinrakennus vuodelta 1814.