Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Inkoo
 
Degerbyn kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Degerby oli itsenäinen kunta vuoteen 1946, jolloin se liitettiin Inkooseen. Degerbyn kirkonkylä sijaitsee laajojen vilelymaisemien keskeltä kohoavalla kumpareella.Vanhan tien varrella on joukko vanhoja, taitekattoisia liike- ja asuinrakennuksia sekä kyläkirkko. Degerbyn valkeaksi rapattu tiilikirkko on rakennettu 1933 (B.Liljequist). Kantatien eteläpuolella on kylän hautausmaa, jota on käytetty 1892-1916.