Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Inkoo
 
Suuri Rantatie
 
Kuvaus:

Keskiaikaisperäinen Turku-Viipuri maantie on säilyttänyt Inkoossa pääosin perinteisen linjauksensa vaikkakin uusi tielinja katkaisee sen paikoin. Tie on museotienä lyhyeltä osuudeltaan Fagervikin ruukinympäristön lähellä.