Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kerimäki
 
Raikuun kanava
 
Kuvaus:

Raikuun avokanavan rakensivat 1700-luvun keskivaiheilla perimätiedon mukaan paikkakuntalaiset itse ilman valtiovallan vaikutusta. Sata vuotta myöhemmin se perattiin uudestaan. Kanavaan liittyy Salpalinjan varustuksia.