Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Karjaa
 
Backgrändin-Brasbyn kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Mustionjoen kulttuurimaisemaan liittyy sen länsipuolella Backgrändin ja Brasbyn välinen viljelymaisema. Kylien rakennukset ovat sijoittuneet nauhamaisesti vanhan maantien varrelle. Yksittäisistä rakennuksista huomattavin on Kansbackan Storgårdin kaksikerroksinen, pohjalaisrakentajien 1860-luvulla pystyttämä päärakennus, jonka ulkoasua on tosin muutettu. Backgrändin Joddbölessä on vanhaa rakennuskantaa mm. Kloksin tilalla. Kylän julkisia rakennuksia on vanha seurantalo 1920-luvulta sekä koulurakennukset, joista vanhempi vuodelta 1897. Backbyn kylämäen Storgård, Lillstuga ja Jonta muodostavat kokonaisuuden, jonka vanhimmat rakennukset ovat 1700-luvulta.