Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Karjaa
 
Finnbyn-Grabbackan kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Finnbyn-Grabbackan kulttuurimaisema muodostuu Raaseporinjokea myötäilevästä lounais-koillis -suuntaisesta viljelylaaksosta sekä alueen koilliskulmaa leikkavasta vanhasta Rantamaantiestä. Alueen runsaat arkeologiset löydöt ja muinaislinnat kertovat sen keskeisestä luonteesta.
-Grabbackan keskiaikaisen kartanolinnan rauniot ovat maisema-alueen itäreunassa kalliojyrkänteen laella.
-Finbackan kylämäellä on vanhaa rakennuskantaa mm. Knutsin ja Lamboasin tiloilla.
-Västanbyn kylässä muodostavat Snobbersin ja Barkarsin taloryhmät arvokkaan kokonaisuuden, johon liittyy hieman kauempana Klockarsin rakennukset. Mutkaiselta kylätieltä avautuu kauniita näkymiä rinneniityille.