Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kirkkonummi
 
Kirkkonummen kirkko
 
Kuvaus:

Kirkkonummen voimakkaasti uusiutuneessa keskustassa muodostaa keskiaikainen kivikirkko kellotapulieneen yhä keskeisen maamerkin. Rakentamataon alue yhdistää sen maisemallisesti vanhaan kirkkoherranpappilaan.
-Kirkkonummen keskiaikainen kivikirkko on Suomen vanhimpia. Sen runkohuone muurattiin tiilestä todennäköisesti 1280-luvulla. Runkohuoneeseen liittyi itäpäädyssä kuori, jota myöhemmin laajennettiin pohjoissivun sakaristolla. Kirkkosali ja kuori holvattiin ilmeisesti 1300-luvulle tultaessa. Kirkkoa laajennettiin seuraavan kerran 1750-luvulla (S.Berner) pidentämällä runkohuonetta länteen. Uusi kivisakasti tehtiiin 1796-98 (M.Tolpo). Huomattavimman muutoksen kirkko koki, kun se laajennettiin ristikirkoksi 1856-58 (J.Wik). Nykyinen asu on tulosta 1958-59 (O.Hansson) toimeenpannusta entistämisestä. Erillinen, tiilestä muurattu kellotapuli on vuodelta 1824 (H.Andsten). Kivimuurin rajaama kirkkotarha muodostaa maisemassa puistomaisen saarekkeen.
-Kirkkoherranpappilan puinen päärakennuson rakennettu historialliselle pappilanpaikalle 1836-38. Sitä on laajennettu arkistosiivellä 1927. Kivinavetta on vuodelta 1851. Pappilanmäen puusto on vanhaa.