Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kirkkonummi
 
Oitbackan kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Vanhan Vihdintien varrella sijaitseva Oitbackan kartano on syntynyt vasta 1860-luvulla ja siitä kehittyi pian yksi seudun huomattavimmista maatiloista. Nikolai ja Feodor Kiseleff rakennuttivat kartanon edustavan päärakennuksen 1866-76 (C.Kiseleff). Tiilinen, valkeaksi rapattu rakennus on uudistettu osin 1900-luvun alussa (J.Eklund). Laaja kartanopuisto on istutettu 1913-14 (J.W.Skogström). Talousrakennuksista suuri osa periytyy vuosisadan vaihteen uudistuskaudelta (W.Aspelin, J.Eklund). Vanhimmat väenrakennukset ovat 1870-luvulta. Maantienmutkassa on vanha, osin kaksikerroksinen mylly, johon liittyy läheinen myllärintupa. Vihdintien varrella on myös Oitbackan koulu opettajan asuntoineen. Molemmat lienevät vuosisadan vaihteesta.