Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kerimäki
 
Ala-Kuonan kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Ala-Kuonan kylä sijaitsee Ison Vehkajärven ja Kuonajärven välisellä kannaksella.Vanhaa rakennuskantaa on mm. Vehkalan ja Hämälän tiloilla. Kylän alueella on vanhoja tervahaudan pohjia.