Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kirkkonummi
 
Bobäckin (Luoman) kylä
 
Kuvaus:

Bobäckin kylän pellot on raivattu Vitträskin järvestä laskevan puron varrelle ja Espoonlahden rannoille.Kylärakenne on hajautunut nauhamaisesti vanhan tien varrella oleville kumpareille. Vanhaa rakennuskntaa on mm. Fasan, Ingvastin ja Tyrisin tiloilla. Omalla mäellään muodostavat Gussin, Siggansin ja Jofsin talot tiiviin rykelmän.