Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kirkkonummi
 
Kurkin kartano ja viljelymaisema
 
Kuvaus:

Kurkin kartanokeskus sijaitsee Bakträskin itäisen lahdenpoukaman rannalla. Kartano on syntynyt 1800-luvun keskivaiheen jälkeen, mutta siihen liittyy vanhempia rakennuskerrostumia. Entinen päärakennus, joka on myöhemmin ollut pehtoorin rakennuksena on vanhimmilta osiltaan 1700-luvulta. Kartanon puinen päärakennus on vuodelta 1917. Ympäröivän puiston on suunnitellut Bengt Schalin. Talousrakennukset ovat ryhmittyneinä maantien varteen. Kurkin pienimuotoiset peltomaisemat haarautuvat usealle suunnalle.