Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kirkkonummi
 
Estbyn kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Tavastfjärdenin pohjukassa levittäytyy Estbyn laaja kulttuurimaisema, johon sisältyy useita kyliä ja niitä yhdistäviä viljelyaukeita. Vanhat tielinjat halkovat peltoja tarjoten kauniita näkymiä. Vaikka alueen rakennukset kärsivät pahoin Porkkalan vuokra-ajalla, on seudulla kuitenkin useita vanhoja rakennuksia ja rakennusryhmiä.
-Biskopsbölen kartanon puinen, kaksikerroksinen päärakennus on vuodelta 1907 (W.Aspelin). Piapiiriin kuuluu toinen, ilmeisesti samanikäinen asuinrakennus. Terassoitu puisto on 1910-luvulta.
-Sävalsin päärakennus on saanut nykyisen, klassistisen asunsa 1920-luvulla.
-Estbyån varrella ollevan Fräsarsin päärakennuksen nykyasu on 1910-luvulta. Siihen liitty kaunis talousrakennusten ryhmä.
-Pääpiirteissään linjauksensa säilyttänyt Vanha Porkkalantie on ollut aikoinaan huomattava väylä. Sen varrella on runsaasti perinteistä asutusta.