Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kirkkonummi
 
Suuri Rantatie
 
Kuvaus:

Keskiaikaisperäinen Turun ja Viipurin välinen maantie, Suuri Rantatie eli Kuninkaantie on Kirkkonummella säilyttänyt pääpiirteissään perinteisen linjauksensa katketen välillä uusien tielinjausten alle. Tie tulee Siuntiosta Bölen kylään, edelleen kirkonkylään, josta se edelleen jatkaa Jorvaksen kautta Espoonlahden pohjukkaan.