Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pohja
 
Pohjan kirkko
 
Kuvaus:

Pohjan keskiaikainen kivikirkko on menettänyt paljon maisemallisesta merkityksestään sen jälkeen uudet elementtikerrostalot nousivat sen kupeeseen. Vanha Turun ja Viipurin välinen rantamaantie kulkee kirkonkylän läpi.
-Pohjan keskiaikainen, Pyhälle Marialle omistettu kivikirkko on rakennettu 1470-luvulla. Kirkkosali on jaettu kahteen laivaan, joista toinen, leveämpi on katettu nelisakaraisilla tähtiholvilla ja kapeampi ristiholveilla. Erillinen kellotapuli on vuodelta 1827 (1810, P.Granstedt). Kirkkoa ja tapulia ympäröi vanha, kiviaidan rajaama hautausmaa.
-Kirkonkylän lounaispuolella sijaitsevan kirkkoherranpappilan, Soltunan, päärakennus on rakennettu 1799. Kokonaisuuteen kuuluu hirsinen luhtiaitta.