Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pohja
 
Fiskarsin ruukinalue ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kauppias Peter Thorwöste sai 1649 privilegion Fiskarsin rautaruukin perustamiseen ja paikalle rakennettiin tuolloin masuuni, kankivasarapaja ja karkeatakomo. John Julin perusti Fiskarsin konepajan vuonna 1837 teknillisinä asiantuntijoinaan skotlantilainen mekaanikko David Cowie ja ruotsalainen mekaanikko Anders Thalus Ericsson, jotka molemmat olivat saaneet oppinsa Tukholmassa Owenin konepajassa. Fiskarsin konepajarakennus, joka on hyvin säilynyt, rakennettiin 1837 punatiilestä. Fiskarsin konepajassa valmistettiin 1838 ensimmäinen suomalainen höyrykone. Tiilinen valimorakennus on vuodelta 1836 ja valssilaitos vuodelta 1859. Nykyisin galleriakäytössä oleva kuparivasarapaja on vanhimmilta osin vuodelta 1818 ja kaksikerroksinen tiilinen hienotaepaja vuodelta 1888.
-Fiskarsin ruukin säilynyt rakennuskanta on poikkeuksellisen edustavaa ja monipuolista käsittäen eri-ikäisiä tuotanto- ja asuinrakennuksia. Kolmikerroksinen empiretyylinen ruukinkartano rakennettiin 1816-18 (P.Granstedt, C.Bassi, C.L.Engel). Kartanopuistossa sijaitseva majatalo on vuodelta 1836 (A.F.Granstedt) ja ruukinkadun varrella sijaitseva tiilinen koulutalo vuodelta 1826. Sen yhteyteen rakennettiin 1830-luvun lopulla suuri punatiilinen tallirakennus kellotorneineen (A.Peel, C.L.Engel, A.F.Granstedt). Yhdessä koulutalo, talli, vaunuvaja, kaksikerroksinen työväenasunto Nya Kasernen vuodelta 1835 (J.Wik) sekä voudin asuintalo muodostavat yhtenäisen uusklassillisen katukuvan. Fiskarsin hyvin säilyneistä työväenasuntoalueista vanhimmat ovat 1800-luvun alusta.
-Fiskarsin kulttuurimaisema on hyvin monipuolista ja vaikuttavaa jyrkkine rinteineen ja rehevine metsineen. Ruukin istutettujen puukujien ja puistojen lisäksi maisemaa rikastavat tammimetsät ja pähkinäpuupensastot. Jokivartta seuraavalla tiellä on keskeinen asema maisemassa.